tel: 023 / 6543091-3
fax: 023 / 6544092
e-mail: dzwigpol@dzwigpol.pl

S▒d Rejonowy w Warszawie KRS nr 0000102347
Kapita│ zak│adowy: 879 250,00 z│ - op│acony
NIP: 569-000-30-41